Архитектура.

 

Архитектурата проявява необходимостта на Човека от хармония, стремежа му към красота и неговото желание да демонстрира личността си. Сградите носят белега на епохата, разкриват националните особености, нивото на култура и степента на прогрес. От самото им начало те експонират заобикалящата ги естествена среда. Първо като необходимост, а в последствие като съзнателен стремеж за вписване — архитектурата носи информация за социума.

Интериор.

 

Жилището, домът е не само убежище - то е нещо толкова или по-голямо, колкото е един човек, взет в неговото духовно и физическо цяло. Предметите, които ни заобикалят, не само трябва да ни служат (т.е. да рационализират нашите действия), те трябва да ни радват, да пораждат естетическо удоволствие. Дизайнът не може и не трябва да се разглежда извън архитектурния контекст даже и в случаите, в които той се превръща в чисто художествено конструиране.

Artworks.

 

Дизайнът трябва да се приема като явление, реализиращо нещо динамично,подвижно, но също и бързо прехдно, мобилно, прекъсващо, т.е. като еднадопълваща архитектура. Той се оказва последната брънка на веригата приматериализиране на пространствената хармония. Всеки предмет независимоот неговото предназначение, тъй като се въвежда в сетивно-предметнатасреда и се реализира като неин елемент, се превръща в конкретнаархитектурна форма.